Archief voor categorie Kunst

Het ontstaan van toegepaste kunst

{lang: 'nl'}

Gebruiksvoorwerpen die mensen in het dagelijks leven kunnen gebruiken, samenbrengen met kunst, door het ontwerp en de vormgeving hiervan, wordt toegepaste kunst genoemd. Oftewel kunst die je kunt toepassen. Een belangrijk aspect van toegepaste kunst is hoe een voorwerp is vormgegeven, maar net zo belangrijk is het, dat het op een dusdanig manier is ontworpen dat het ook gebruikt kan worden. Toegepaste kunst, is dus anders dan beeldende kunst. Beeldende kunst is kunst, omdat het niet als een gebruiksvoorwerp gebruikt kan worden, zoals schilderijen en beeldhouwkunst.

Wat valt onder toegepaste kunst?

Eigenlijk heeft iedereen wel van doen met toegepast kunst. Ook een simpele koffiepot heeft een bepaalde vormgeving en er zijn speciale merken die kunstenaars en ontwerpers inzetten om het ontwerp van hun producten zo spectaculair mogelijk te maken, maar ook dat het op een geschikte wijze kan dienen als gebruiksvoorwerp. Voorbeelden van toegepaste kunst kunnen we zien in veel zaken, zoals architectuur, voor zowel bouwkunde als binnenarchitectuur, interieurontwerp, de modewereld en de edelsmeedkunst, waarbij sieraden niet alleen esthetisch fraai zijn vormgegeven, maar ook gebruikt worden als versiersels.

Toegepaste kunst

Ontstaansgeschiedenis

Van oudsher was er geen verschil tussen een ontwerper en een ambachtsman, die het product in elkaar zette. Dit was vaak ook niet van toepassing, omdat vrijwel alle producten met de hand gemaakt werden. De ontwerper van een bepaald product was vaak ook de uitvoerder hiervan. Heel langzaam vanaf de middeleeuwen begon er een scheiding te ontstaan tussen de ontwerper, die zich kunstenaar ging noemen en de uitvoerder hiervan, de ambachtsman. Dit was veelal van toepassing op producten zoals wandtapijten, meubeldecoratie en glasdecoratie. Toen vanaf de 18e eeuw de machines op de markt kwamen en producten in massaproductie gemaakt konden worden, ontstond er een heel duidelijke scheiding kunstenaar of ontwerper en uitvoerder, die doorgaans gewoon een fabrieksarbeider was.

Hedendaagse toegepaste kunst

De hele scheiding tussen ontwerper en uitvoerder, is vanaf de 19e eeuw toch weer een beetje teruggedraaid. Dit kwam omdat er echte designontwerpen op de markt kwamen, waarbij een ontwerper ook een kunstenaar wilde zijn en dus het product zelf vervaardigde. Nu is een bepaald product van een bepaald merk of kunstenaar verbonden aan zowel ontwerp als productie en richt toegepaste kunst zich wat meer op de wat exclusievere producten.

Toegepaste kunst

In welke kunstperiode bevinden we ons nu eigenlijk?

{lang: 'nl'}

Kunst is enorm diepgaand voor mij, het is een vorm om je te uiten zowel naar de buitenwereld toe als gewoon naar jezelf. Dit kan zijn door te schilderen of zelfs door foto’s te nemen. Neem nu fotografie. Fotografie is ook een ruim allesomvattend gebeuren. Je legt iets vast en iedereen maakt er zijn eigen interpretatie van en nu met onze smartphones kunnen we gewoon zoveel herinneringen vastleggen, te veel om op te noemen. Is dit het dan? Neen, voor mij gaat het nog dieper. Is kunst gewoon ook niet foto’s in je hoofd opnemen, zelf kijken en gezien willen worden? Als die gedachte als een mooi souvenir in je hoofd kan zitten, dan is er toch niets meer dat dit kan veranderen. Volgens mij is de kunst van vandaag en de periode waar we in zitten niet zozeer het belangrijkste maar wat jij als mens ermee doet en hoe jij ermee omgaat. Kunst is observeren, liefhebben en relativeren, als je dit hebt is de kunst van vandaag als herboren, ook zelfs nu we digitaal gaan.

De huidige digitale kunstperiode is hip

Iedereen weet wel dat de computer niet meer weg te denken is, wat mis ik toch de handgeschreven strips van vroeger, waarin tekenaars nog zelf alles heel gedetailleerd uitstippelden en als ze niet tevreden waren, begonnen ze gewoon opnieuw. Nu, de tijd waar wij in leven, is dit allemaal anders. De digitale art is geboren, want het in 3D printen van tekeningen, foto’s en zelfs video’s is niet meer weg te denken. Op school word je er dagelijks mee geconfronteerd en wie vooruit wil en toekomst in deze branche ziet zitten, is gewoon eerder een digitaal persoon geworden, daarmee wil ik zeggen, dat zelfs kunstenaars zich nu al laten inpalmen door de verrassende mogelijkheden die zich aanbieden. Er bestaan nu zelfs programma’s waarin jij gewoon met een digitale pen tekent. Het enige wat ik me afvraag, is of je als kunstenaar zelf nog op dezelfde manier naar kunst kijkt. Want geef nu zelf toe een handgeschreven brief is toch ook een vorm van kunst en die krijg ik graag in mijn brievenbus. We moeten meer schrijven en met schrijven bedoel ik met pen en papier, want dat is persoonlijk en komt recht uit je hart. Je ziel leg je in een handgeschreven tekst.

Digitale art kunstperiode

Digitale art kunstperiode

Kunst is verwondering.

De mooiste kunst is nog altijd de verwondering, ook al sturen wel elke dag wel een 10 tal sms-en en ben je op je laptop aan het gamen of is je kind naar muziek aan het luisteren met oortjes in. Het kan zijn dat zelfs heel het land plat ligt doordat er een stroompanne is, maar dan is er toch nog altijd de verwondering en dat is volgens mij de enige vorm van kunst die van onschatbare waarde is en waar we ons nu in bevinden. Je hebt er niet veel voor nodig, alleen maar je verbeelding en als je deze kwijt bent, dan kijk je maar even naar een kind en je zal me wel begrijpen.

Wisselwerking tussen kunst en wetenschap

{lang: 'nl'}

Kunst en wetenschap tillen elkaar op tot grotere hoogten

Oude vrienden

Al lijkt het niet de meest gangbare combinatie, de vriendschap van kunst en wetenschap gaat al ver terug in het verleden. Denk maar aan Leonardo da Vinci, het schoolvoorbeeld van een kunstenaar en wetenschapper ineen. En in het begin van de 19de eeuw werd de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aangevuld met Letterkunde en Schoone Kunsten. In de loop van de tijd verkilde de relatie enigszins en er werd verondersteld dat er sprake was van onverenigbare verschillen tussen deze twee disciplines. Heden zoeken kunst en wetenschap weer toenadering. Kan deze relatie weer nieuw leven ingeblazen worden?

Overeenkomsten en verschillen

Op het eerste gezicht lijken er alleen maar tegenstellingen te zijn. Wetenschap baseert zich op objectieve waarnemingen en gaat systematisch te werk. Kunst daarentegen staat gelijk aan subjectieve uitingen van de kunstenaar, sommigen onder ons durven het zelfs “vaag” te noemen. Maar er lijkt winst uit de samenwerking te halen wanneer je je richt op de overeenkomsten tussen wetenschappers en kunstenaars. Beiden zijn immers van belang voor de maatschappij. Voor beide disciplines is creatief denken vereist; je moeten tenslotte openstaan voor nieuwe ideeën of hypotheses. Bovendien moeten beiden tegen de stroom in durven te zwemmen, er is moed en volharding nodig. Kortom, eigenschappen die elke relatie nodig heeft om te slagen.

h2>Heeft deze relatie toekomst?

Al zijn de meningen verdeeld, een wisselwerking tussen kunst en wetenschap heeft zeker een toegevoegde waarde. Kunstenaars komen met nieuwe ideeën, vraagstellingen of gezichtspunten en wetenschappers kunnen dan helpen met de technische uitvoering. De wisselwerking hoeft echter niet beperkt te blijven tot techniek, ook op het gebied van biologie en psychologie zijn er inmiddels mooie resultaten geboekt. Er bestaan talloze voorbeelden, van een experimenteel kantoor van de toekomst tot een combinatie van een telescoop met een microscoop zodat een andere manier van waarnemen ontstaat. Inmiddels is de Akademie van Kunsten weer verbonden aan de KNAW en kunstenaars kunnen tegenwoordig hun doctoraat halen op de universiteit van Amsterdam en Leiden. Kunst en wetenschap lijken elkaar weer gevonden te hebben. In een maatschappij waar de robotisering de toekomst heeft, moeten we de kunst koesteren. Tenslotte kan het creëren van kunst niet door mechanisatie worden overgenomen, maar kunst kan wel de wetenschap achter deze mechanisatie ondersteunen.

Kunst en technologie

{lang: 'nl'}

In hoeverre speelt technologie een belangrijke rol binnen de kunst tegenwoordig?

Kunst heeft veel te maken met creativiteit, maar ook met kennen en kunnen. Denk hierbij aan het uitkiezen van technieken en materialen om het kunstwerk in de juiste vorm te krijgen (type verf, vorm van het beeldhouwwerk, etc.). Maar ook inspiratie speelt een belangrijke rol tijdens het proces om tot het kunstwerk te komen.

Technologie als bron voor inspiratie en meer creativiteit

Doorheen de geschiedenis heeft de kunst tal van stromingen en invloeden meegemaakt. Ook de technologie heeft niet stilgestaan in de loop der eeuwen. Het is zelfs zo dat de opkomst van de technologie voor heel wat kunstenaars heeft geleid tot nieuwe, soms revolutionaire manieren om hun creativiteit tot uiting te kunnen brengen.

Ons leven wordt alsmaar meer bepaald door ‘the Internet of Things’. Ook nanotechnologie, augmented en virtual reality, 3D-printtechnologie, biotechnologie en zelfs singulariteit worden alsmaar vaker toegepast. Stuk voor stuk openen deze technologieën een nieuwe wereld voor ons, maar ook voor ontwerpers, beeldend kunstenaars en muzikanten. Dankzij technologie zijn we in staat de wereld en onszelf op andere manieren te zien en te ervaren. En dat stelt kunstenaars in staat voortdurend nieuwe grenzen op te zoeken. Deze nieuwe vormen van kunst kunnen niet alleen interageren met de omgeving maar ook met het publiek. In de toekomst zul je dan ook steeds vaker te maken krijgen van ‘technologische kunst’.

It started with

De toepassing van technologie in de kunst is er gekomen bij het opkomen van de technologie. Het stelde kunstenaars namelijk in staat zich te differentiëren door het toepassen van unieke en vernieuwende technieken.

Een knap staaltje technologie als kunstwerk

Een mooi voorbeeld van een kunstwerk waarin technologie naar voren komt is het werk Tele-Present Water (David Bowen). Het is een kinetische structuur die beweegt op de golven van de oceaan door een realtime verbinding met de oceaan.

In de toekomst zal er in de wereld van de kunst alsmaar meer technologie verscholen zitten. Denk hierbij aan interactieve installaties, 3D-printed sculpturen, sensorgestuurde creaties maar bijvoorbeeld ook flashmobs. Uiteraard zullen er nog heel wat technologische toepassingen ontwikkeld worden waar we nu nog helemaal geen weet van hebben.

Afbeeldingsresultaat voor kunst en technologie

Wat is Aboriginal art?

{lang: 'nl'}
Aboriginal art is kunst afkomstig van de oorspronkelijke bewoners van het Australië. De Aboriginals maken kunstwerken in de vorm van schilderen. In de zeventiende en achttiende eeuw werden Australië en Nieuw-Zeeland ontdekt en zijn er veel Europeanen geimigreerd naar Australië. De stijgende immigratie maakt het niet makkelijk voor de Aboriginals. De Aboriginals zijn door de nieuwe bevolking altijd als  minderwaardig behandeld en nooit voor vol aangezien. Echter kennen de Aboriginals een eeuwenoude historie, met hun eigen rituelen, cultuur en kunst.

De droomtijd

De droomtijd is voor Aboriginals heel belangrijk. Het is de tijd van hun voorouders en het is van belang dat de huidige generatie van de voorouders leert, door middel van rituelen en kunst. Ook landschappen zijn met betrekking tot de droomtijd heel belangrijk. Belangrijke plekken in het landschap zoals rotsen of grotten vullen een belangrijke functie in de droomtijd.

De oude Aboriginal art

Wij noemen het tegenwoordig kunst, maar voor de Aboriginals is het gewoon een onderdeel van hun geschiedenis of een ritueel. Aboriginals hebben al eeuwen geschilderd. Niet altijd op papier of canvas. Er zijn grotten waarin eeuwenoude rotstekeningen gemaakt door de Aboriginals gevonden. Ook heel oude bomen kunnen tekening-inkervingen bevatten die gemaakt zijn door de oude Aboriginalgeneraties. Het doel van deze tekeningen, was niet omdat men zin had om iets te schilderen. Dit was een onderdeel van de droomtijd en met het maken van bijvoorbeeld een rotsschildering kon men kennis overdragen aan de volgende generaties.

Moderne Aboriginalkunst

De waardering voor de schilderkunst, rituelen en cultuur van de Aboriginals is pas sinds 40 jaar toegenomen. Er wordt vaker schuld bekend over wat de Aboriginals is aangedaan en de Aboriginalcultuur wordt nu steeds meer beschermd. Ook zijn er nu Aboriginals die zich op de schilderkunst gestort hebben. Zij schilderen vooral in de traditie van de oude generatie. Vooral veel symbolen en traditionele patronen. Steeds vaker vinden er tentoonstellingen plaats van kunst gemaakt door Aboriginals en wordt op veilingen veel geld voor Aboriginalkunst betaald.

Wat is dotpainting?

Dotpainting is het schilderen in stippen en is de authentieke Aboriginal schildertechniek. Oorspronkelijk deed men dit op rotsen, boomschors of mensen. Maar nadat de Aboriginal art in de vorige eeuw meer werd gewaardeerd, begon men deze dotpaintings ook op canvas te schilderen. Ook Dotpaintings bestaan uit originele Aboriginal tekens en patronen.

Wie is banksy en waarom is hij zo speciaal?

{lang: 'nl'}

Wie is Banksy en waarom is hij zo speciaal?

Banksy is en van de meest beroemde graffiti artiesten ter wereld. Hij is bekend geworden met zijn graffiti en heeft dit later gecombineerd met sjabloontechniek, omdat hij telkens door de politie op de hielen gezeten werd. De sjablonen hielpen hem zijn werk vlot af te krijgen. Zijn werken zijn wereldwijd te zien. In elke stad zien we, op zowel zichtbare plekken, als op minder zichtbare plekken wel graffiti werk. Over de meeste graffiti zijn de mensen niet zo te spreken en wordt het gezien als een vorm van vandalisme. Maar toch kunnen er onder de graffiti werken pareltjes zitten.

Wie schuilt eronder?

Het is nog helemaal niet zo gemakkelijk om iemand aan te wijzen als de artiest Banksy. Het blijft mysterieus wie Banksy precies is en mede door deze geheimzinnigheid rondom zijn persoon is hij zo bekend geworden. Banksy is de pseudoniem van de kunstenaar en er wordt vanuit gegaan dat Robin Gunningham de artiest Banksy is. Hij heeft zichzelf nooit officieel uitgegeven als Banksy, waardoor er telkens een waas van mysterie om de artiest Banksy blijft bestaan.

Welke werken heeft Banksy gemaakt?

De werken bestaan vooral uit humoristische beelden en slogans met een pacifistische en antikapitalistische boodschap. Zijn werken beelden algehele vrijheid en en anti gevestigde orde uit. Enkele voorbeelden van zijn werken:

  • Schilderij van koningin Victoria als lesbienne.
  • In het Pinguïngebied in de London Zoo de slogan ‘We’re bored of fish’.
  • Schilderijen op de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden.
  • Opblaasbare pop als Guantanamo Bay gevangene in Disneyland Californië.
  • Tijdelijk eigen pretpark Dismaland met macabere persiflages.
Banksy's beroemde kunstwerk

Banksy’s beroemde kunstwerk

Banksy’s carrière

Hij begon als een gewone graffiti artiest en moest regelmatig op de loop voor de politie. Naarmate zijn werk bekender werd, begonnen mensen hem als een artiest te zien. Heden ten dage zijn zijn werken wereldberoemd en heeft hij in Londen een galerie waar originele werken verkocht worden.

 

Banksy’s kunstwerken bezoeken

In steden waar hij veel aan het werk is geweest, zijn tours die langs zijn werken gaan, maar ook wereldwijd zijn er musea, die tijdelijke tentoonstellingen organiseren met zijn werken.

Graffitikunst: 5 ondergewaardeerde kunsten op een rij

{lang: 'nl'}

Graffiti tot kunst verheven

Kunst uit de moderne tijd

Op zich word graffiti nog niet zo lang als kunstvorm gezien. Graffitikunst ontstond in de jaren 60 in Amerika. In de grote steden bestookte rivaliserende bendes elkaar met tags, om zo hun grondgebied af te bakenen. Het was een soort taal om te laten weten wie waar was geweest. Stadsbesturen vonden deze tags een ware plaag en gingen de strijd aan met de graffiticriminelen. Wie meer tijd en durf had en aan de politie wist te ontkomen, slaagde er soms in een throw-up neer te spuiten. Een throwup is een grotere tag, vaak slordig uitgevoerd door tijdsgebrek.

Throw up graffiti

Throw up graffiti

Van tag tot meesterwerk

Vele jongeren kwamen echter tot de vaststelling dat meer tijd hen ook de kans gaf mooiere stukken te maken. Wanneer je op straat een echte muurschildering in graffiti ziet, dan spreek je over een piece. Een piece is een stuk waar de kunstenaar heeft over nagedacht en waarvoor hij voldoende tijd heeft gekregen.

Masterpiece graffiti in Brooklyn, New York

Masterpiece graffiti in Brooklyn, New York

Graffitikunst of vandalisme?

Ook al waren de pieces vaak prachtig, graffiti bleef in een grijze zone hangen. Mensen spraken dan ook niet van kunst, maar van vandalisme. Het is pas in de jaren 80, wanneer artiesten als Keith Haring en Lee Quionnes de straat verlaten en graffiti beginnen te spuiten op doek, dat graffiti gezien wordt als een vorm van kunst. Grote galerijen, nationale- en internationale musea stellen de werken graag tentoon.

Graffiti op doek

Het exposeren van graffiti op doek heeft graffiti als kunstvorm een grote stap vooruit gebracht. Namen als Banksy, Daim, Revok en Seak zijn enkele zeer gekende graffitinamen in de kunstwereld. Schilderijen van hen worden, in grote galerijen, verkocht tegen astronomische bedragen. Veel wereldbekende graffitiartiesten hebben dan ook van hun “verboden hobby” hun werk gemaakt. Hun prachtige stukken zijn gegeerd bij menig kunstliefhebber.

Wat is kunst?

Door het tentoonstellen van graffitiwerken is er een groter maatschappelijk draagvlak ontstaan voor deze kunstvorm. Toch blijft het spuiten van graffiti op openbaar bezit, door vele gezien als vandalisme. Het is dan ook best ons neer te leggen bij de vraag: wat is kunst?

Empirestijl: de invloed van Napoleon op de

{lang: 'nl'}

De geschiedenis van de Empirestijl

 De Franse revolutie had een invloedrijke omwenteling op de politiek aan het einde van de 18e eeuw. Het gevolg hiervan was dat de absolute monarchie na meer dan 300 jaar werd vervangen door de Eerste Franse Republiek. De Franse revolutie gebeurde niet in één dag en gingen niet gepaard zonder enig geweld of terreur. Met voorganger Julias Casear als voorbeeld, lukt het Napoleon Bonaparte om in de langzame herstelperiode staatshoofd te worden in Frankrijk. In zijn periode als keizer, inspireert hij velen met de Empirestijl.

Wat is de Empirestijl?

Na de Franse revolutie is Napoleon Bonaparte immens populair. Napoleon bouwt zijn imago probeert zich te positioneren als veldheer door zich te kleden en omringen naar een nieuwe stijl: de Empire-stijl. Bonaparte liet paleizen bouwen en was zelfs een van de eerste bewoners van het Paleis op de dam. Empire stijl, ontstaan in het begin van de 19e eeuw in Frankrijk bloeit op tot een kunststroming in Parijs. Napoleon wil een enorm rijk stichten en inspireert zich hierbij op het Romeinse rijk van Julius Caesar. Het Latijnse woord voor ‘rijk’, namelijk ‘imperium’ en de Franse vertaling ‘empire’ geven aan deze nieuwe stijl de naam. De Empirestijl is nauw verwant met de Louis XVI stijl en deze benamingen worden dan ook vaak door elkaar gebruikt.

De invloed van Napoleon op de Empirestijl

Frankrijk bloeit op na de Franse Revolutie. Landen als Egypte worden volop ontdekt en zoals hierboven gezegd is het Romeinse rijk een bron van inspiratie. Dit laat zich gelden in de bouwstijl en de stijl van de interieurs.

Wat zijn de kenmerken van de Empirestijl?

Na de Louis XV stijl, waarin vooral veel krullen werden gebruikt, komt de Empirestijl met veel strakkere lijnen. De poten van de meubelen zijn opvallend slank. In de Empirestijl wordt veel goud gebruikt. Er worden Griekse en Egyptische elementen verwerkt zoals sfinxen, palmetten (palmvormige ornamenten) en lauwerkransen. Ook militaire symbolen zoals de adelaar komen vaak voor in deze stijl. Zijde, met als productiecentrum Lyon, kent in deze jaren een hoogtepunt. Napoleon stimuleert de productie maximaal, zodat zijde dé stof wordt voor chique meubelen. Zowel voor de muren als voor de bekleding van zetels en stoelen wordt zijde gebruikt. Je ziet heel wat pastelkleuren. Een ander kenmerk van een Empire interieur is de grote aanwezigheid van kunstwerken: schilderijen en beeldhouwwerken worden overdadig tentoon gespreid.
Empirestijl in het kasteel van Compiègne

Empirestijl in het kasteel van Compiègne

Na de Empirestijl

De Empirestijl kent een korte bloeiperiode. De stijl dringt enkel door tot de hele rijken en zeer lokaal rond Parijs. Er komt een kentering waarbij de meubelen opnieuw een robuust en bombast uiterlijk krijgen. De Neo-gotiek stijl met krullen en overdadige versierselen, en de Biedermeier stijl met zware ronde meubelen steken hun kop op. Dit is het definitieve einde van de Empirestijl. Lees hier meer over kunststromingen.

Kunsttrip-tip: het paleis van Versailles

{lang: 'nl'}

Een aanrader voor elke kunst- en reisliefhebber

Als kunstliefhebber is er niets leuker dan een reisje te combineren met een bezoek aan een artistiek hoogstandje. Een van de beste bestemmingen hiervoor is het paleis van Versailles. Op slechts 20 kilometer van Parijs vind je dit prachtige landgoed wat ideaal te combineren is met een reis naar de hoofdstad van Frankrijk.

Van buitenverblijf naar exorbitant paleis

Koning Lodewijk XIII gaf in 1622 opdracht om een buitenverblijf te bouwen voor de koninklijke familie. Het bescheiden nieuwe verblijf beviel zo goed, dat Lodewijk XIII hier definitief zijn intrek nam en Versailles het officiële woonverblijf van de familie werd. Het was zoon Lodewijk XIV, de Zonnekoning, die het riante paleis liet ontwerpen waar wij tegenwoordig nog steeds van genieten. Het majestueuze gebouw en de tuinen die wij kennen zijn het resultaat van zijn droom.

Het paleis van Versaille

Het paleis van Versaille

100 Hectare aan tuinen

Wist je dat de tuin van Versailles de grootste paleistuin van heel Europa is? Met maar liefst 100 hectare kan iedere liefhebber van zowel kunst als groen hier zijn hart ophalen. De tuin is aangelegd in Franse formele stijl. De kenmerkende geometrische patronen zijn over het hele landgoed doorgetrokken in de bloemperken, paden en planten. Verspreid over de tuinen tref je verscheidene fonteinen. Koning Lodewijk XIV liet de fonteinen bouwen om zijn vele gasten te vermaken.

Tuinen van het paleis van Versailles

Tuinen van het paleis van Versailles

Meer dan een paleis

Er is zoveel te zien bij het paleis van Versailles dat je zonder twijfel tenminste een hele dag uit wilt trekken voor het bezoek. Het paleis alleen al is dusdanig imposant dat je hier uren van kunt genieten. Naast het bekijken van het paleis en de tuinen vind je ook een museum in het paleis. Hier kun je de vele rijkdommen die zich in het paleis bevonden bewonderen.

Museum in het Paleis van Versailes

Museum in het Paleis van Versailes

Praktische tips voor je bezoek

Het paleis van Versailles is dusdanig groot dat je er zowel veel tijd als kilometers wilt besteden. Dankzij de eet- en drinkgelegenheden op het terrein ben je van alle gemakken voorzien om in alle rust het paleis te bezichtigen. Om alles te kunnen zien is het handig om gebruik te maken van de mogelijkheden voor vervoer over het landgoed. Er rijdt onder andere een minitreintje rond.

Wat is het magisch realisme?

{lang: 'nl'}

Het magische realisme

Het magische realisme in de kunstwereld

Het magisch realisme wordt ook wel het fantastisch realisme genoemd. De stroming komt vooral voor in de schilderkunst en literatuur. In de kunstwereld zijn er veel meer stromingen dan je zou denken. Het magisch realisme is zo’n stroming die je niet zo gauw zou herkennen of bedenken, maar die wel een grote rol in de kunstgeschiedenis heeft gespeeld. In het magisch realisme proberen kunstenaars de realiteit met een hoger bestaan te verbinden, een hogere werkelijkheid van geestelijke of psychotische orde die wij niet kunnen zien of bevatten. Hierdoor ontstaat een soort dromerige weergave van de realiteit. De gedachte hier achter was het oproelen van een psychotische toestand wat resulteerde in een magisch effect.
Door de onwerkelijke verbeelding van de realiteit wordt het fantastisch realisme ook wel verwant met het surrealisme.

De stroming in de schilderkunst

De kunstenaars zochten hun inspiratie bij droom- of waanbeelden: Hoe zou deze betreffende werkelijkheid er uit zien in een droom? De beeldende kunst laat nauwkeurig en detaillistisch gewone situaties zien, die dromerig worden afgebeeld. Dagelijkse taferelen krijgen dus een magische draai. In 1915 wakkerde de Italiaan Giorgio de Chirico de stroming aan in de beeldende kunst. Zijn eerste werk is het beroemde Pittura Metafisica. De Duitse E.T.A Hoffmann was ook voor een deel een magisch realist en uitte dit in zijn literatuur. Voorbeelden van eenentwintigste eeuwse magisch realisten zijn onder andere Patricia van Lubeck en Uko Post. Hieronder is het schilderij ‘The disquieting muses’ van Giorgio de Chirico afgebeeld.

The disquieting muses van Giogio de Chirico

The disquieting muses van Giogio de Chirico

De stroming in de literatuur

Zoals eerder genoemd is E.T.A Hoffmann een belangrijk persoon geweest voor de magisch realistische literatuur. Der goldene Topf uit 1816 is een van zijn werken dat perfect in de stroming past. Het gaat vaak om geheimzinnige verhalen, die vaak een verdraaid, soms zelf absurde toon hebben. In de magisch realistische literatuur spelen natuur, het bovennatuurlijke, geschiedenis, politiek en allerlei maatschappelijke thema’s een grote rol. Andere voorbeelden van belangrijke auteurs in de stroming zijn Gustav Meyrink (Der Golem), Alain Fournier (Le grand Meaulnes) en H. Rider Haggard. Het hoogtepunt van de magisch realistische literatuur bevond zich in de 19e eeuw waarin reeds genoemde schrijvers actief waren.