{lang: 'nl'}

Onze cultuur heeft als belangrijk onderdeel, kunst. Cultuur is een vorm van beschaving, waar onze samenleving deel van uit maakt. Kunst kan zorgen voor de juiste ontwikkeling van kinderen en geeft een positieve kijk op zaken en oplossingsgericht denken. Kunst, daar moet je van houden, wordt wel eens beweerd. Toch kan het zelf kunst maken of er naar kijken aangeleerd worden. De creativiteit van een kind of puber kun je helpen om te ontwikkelen.

Kindermuseum

Kunst is een breed begrip

Om uit te leggen wat kunst precies betekent voor een mens, kun je zeggen dat het bij onze cultuur hoort. Taal, tradities, ambachten, wetenschap en bijvoorbeeld godsdienst maken een bepaalde cultuur. Daarmee kom je als kind in aanraking op school en gezin en groei je mee op. Kunst is ook zo’n onderdeel, welke noodzakelijk is om een kind bepaalde waardes en normen bij te brengen. Wanneer je oplossingen voor iets moet bedenken, heb je voordeel wanneer je voldoende creatief bent ontwikkeld. Creativiteit heeft alles te maken met het crëeren van kunst. 

Manieren om kunst te stimuleren

Omdat het maken van kunst en het kijken ernaar zo belangrijk is voor kinderen, zijn er manieren om dit te stimuleren. Kinderen en jongeren zijn in hun jonge leven meer met kunst bezig dan volwassen personen. Er vindt een toename plaats bij kinderen tussen de 6 en 11 jaar die buiten schooltijd kunst beoefenen. Dit kan het maken van muziek zijn, dans, theater of beeldende kunst. Vanaf een jaar of 12 wordt de interesse minder. Er wordt een daling van 49% in 2017 gezien. 

Kunst geliefd maken

Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind een instrument bespeelt. Het is echter best duur om een kind gitaar te laten spelen. Dat is jammer, vooral wanneer de jongens of meisjes die er interesse in hebben. Misschien is het lid worden van een drumband een begin van interesse kweken voor muziekkunst? Zo’n lidmaatschap is nog betaalbaar en een kind kan leren om een trommel of trompet te bespelen. 

Online leren schilderen

Online leren, biedt vele mogelijkheden. Zo zijn er ontzettend veel workshops op internet te vinden waar je op eigen tempo je teken- of schildertalent kunt ontwikkelen. Een uitkomst voor jongeren die geen zin hebben om bij een schildergroep te horen.

Bezoek musea

Een museumbezoek kan een leuke en leerzame dag zijn voor kinderen onder de 12 jaar. Boven deze leeftijd is het even zoeken. De website museumkids.nl, laat een groot aantal musea zien, welke geschikt zijn voor de leeftijd boven de 12 jaar. Bezoek de website en laat je inspireren tot een bezoek aan een museum, geschikt voor kinderen.

Categorieën: Uncategorized