{lang: 'nl'}

Kunst en wetenschap tillen elkaar op tot grotere hoogten

Oude vrienden

Al lijkt het niet de meest gangbare combinatie, de vriendschap van kunst en wetenschap gaat al ver terug in het verleden. Denk maar aan Leonardo da Vinci, het schoolvoorbeeld van een kunstenaar en wetenschapper ineen. En in het begin van de 19de eeuw werd de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aangevuld met Letterkunde en Schoone Kunsten. In de loop van de tijd verkilde de relatie enigszins en er werd verondersteld dat er sprake was van onverenigbare verschillen tussen deze twee disciplines. Heden zoeken kunst en wetenschap weer toenadering. Kan deze relatie weer nieuw leven ingeblazen worden?

Overeenkomsten en verschillen

Op het eerste gezicht lijken er alleen maar tegenstellingen te zijn. Wetenschap baseert zich op objectieve waarnemingen en gaat systematisch te werk. Kunst daarentegen staat gelijk aan subjectieve uitingen van de kunstenaar, sommigen onder ons durven het zelfs “vaag” te noemen. Maar er lijkt winst uit de samenwerking te halen wanneer je je richt op de overeenkomsten tussen wetenschappers en kunstenaars. Beiden zijn immers van belang voor de maatschappij. Voor beide disciplines is creatief denken vereist; je moeten tenslotte openstaan voor nieuwe ideeën of hypotheses. Bovendien moeten beiden tegen de stroom in durven te zwemmen, er is moed en volharding nodig. Kortom, eigenschappen die elke relatie nodig heeft om te slagen.

h2>Heeft deze relatie toekomst?

Al zijn de meningen verdeeld, een wisselwerking tussen kunst en wetenschap heeft zeker een toegevoegde waarde. Kunstenaars komen met nieuwe ideeën, vraagstellingen of gezichtspunten en wetenschappers kunnen dan helpen met de technische uitvoering. De wisselwerking hoeft echter niet beperkt te blijven tot techniek, ook op het gebied van biologie en psychologie zijn er inmiddels mooie resultaten geboekt. Er bestaan talloze voorbeelden, van een experimenteel kantoor van de toekomst tot een combinatie van een telescoop met een microscoop zodat een andere manier van waarnemen ontstaat. Inmiddels is de Akademie van Kunsten weer verbonden aan de KNAW en kunstenaars kunnen tegenwoordig hun doctoraat halen op de universiteit van Amsterdam en Leiden. Kunst en wetenschap lijken elkaar weer gevonden te hebben. In een maatschappij waar de robotisering de toekomst heeft, moeten we de kunst koesteren. Tenslotte kan het creëren van kunst niet door mechanisatie worden overgenomen, maar kunst kan wel de wetenschap achter deze mechanisatie ondersteunen.

Categorieën: Kunst