{lang: 'nl'}

De gouden eeuw in Nederland werd vooral gekenmerkt door de economie. Mede door de VOC bloeide de economie ongekend en werd Amsterdam zelfs het handelscentrum van de wereld. De gouden eeuw heeft dan ook vele bekende Nederlanders voortgebracht. Of het nu om machthebbers, kooplieden of schilders gaat, allen hebben een eigen rol gespeeld in de Hollandse gouden eeuw.

Johan van Oldenbarnevelt

Van Oldenbarnevelt, behoorde tot één van de machtigste staatslieden van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij belande in de de kringen van Willem van Oranje en werd landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten van Holland. Na de moord op Willem van Oranje, werd zijn zoon Maurits de nieuwe stadhouder. Mede omdat Maurits zich vooral met oorlogsvoering bezig hield en van Oldenbarnevelt het dagelijks bestuur op zich nam, was er een goede samenwerking tussen hen. Van Oldenbarnevelt heeft in zijn carrière veel bereikt voor de republiek, zoals de wapenstilstand met de overheerser Spanje en zorgde ervoor dat de belangrijke landen Engeland en Frankrijk, de zelfstandigheid van de republiek erkenden. Strubbelingen met Maurits, zorgden ervoor dat Maurits de macht greep en van Oldenbarnevelt ter dood werd veroordeeld. De uitvoering van het vonnis vond plaats op 13 mei 1619.

Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt

Pieter Hasselaer

Hasselaer was de bewindhebber van de Compagnie van Verre, één van de voorlopers van de VOC. In deze functie betaalde hij bijvoorbeeld de benodigdheden, zoals landkaarten, schrijfwaren en boeken voor de ontdekker Willem Barentsz. Nadien was Hasselaer één van de oprichters van de VOC, waar de Compagnie van Verre ook in opging. Pieter Hasselaer, was eigenaar van de brouwerijen ‘de Witte Arend’ en ‘de Witte Haan’ in Amsterdam en behoorde tot de grote kooplieden van die tijd.

Pieter Hasselaer

Pieter Hasselaer

Rembrandt van Rijn

De belangrijkste bekende Hollandse meester is Rembrandt van Rijn. Bekend geworden, door vooral zijn portretten waarin hij uitblinkt in het spel tussen licht en donker. Heel bekend is hij geworden, door zijn meer dan 100 geschilderde zelfportretten, waarin hij zichzelf bijvoorbeeld afbeeldde als de apostel Paulus. Het meest bekende schilderij van Rembrandt van Rijn, is natuurlijk ‘de Nachtwacht’, welke tegenwoordig nog steeds duizenden toeristen naar Amsterdam trekt.

 

Categorieën: Kunstenaar