{lang: 'nl'}

De Cobragroep was een Europese avant-garde kunstbeweging die in 1948 werd opgericht door de kunstenaars Asger Jorn (uit Denemarken), Christian Dotremont en Joseph Noiret (uit Belgie), Corneille, Constant Nieuwenhuys en Karel Appel (uit Nederland). “CoBrA” staat voor de steden waar de oprichters vandaan komen: Copenhagen, Brussel en Amsterdam. Later sloten zich kunstenaars uit heel Europa bij de groep aan.

Filosofie van de Cobragroep

Wat de kunstenaars van de Cobragroep wilden, was op een spontane en natuurlijke manier kunst maken, waarbij veel ruimte was voor experimenten. Zij werkten dan ook zonder vooropgezet plan. Belangrijke inspiratiebronnen voor de Cobraleden waren primitieve kunst, volkskunst en de tekeningen van kinderen en geesteszieken. De Cobragroep was marxistisch georiënteerd. De leden wilden zich losmaken van de academische en intellectualistische esthetische normen van de klassenmaatschappij. De Cobragroep vond dat kunst niet alleen voor de elite is, maar voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarbij moet ieder mens, ongeacht nationaliteit, klasse of opleiding, de mogelijkheid krijgen om kunst te maken. De Cobragroep maakte niet alleen kunstwerken, maar publiceerde ook manifesten, poëzie en essays, waarin zij hun filosofie naar voren brengen.

Het ontstaan van een Cobra-idioom

In 1949 huurde de Cobrabeweging een atelier in Brussel dat “Het Cobrahuis” werd gedoopt. De leden maakten regelmatig gezamenlijke wandschilderingen, waaraan soms ook hun vrouwen en kinderen meewerkten. Door de intensieve samenwerking tussen de kunstenaars, ontstond een “Cobra-idioom” waaraan de kunstwerken van deze beweging te herkennen zijn:

• Een expressieve stijl: spontaan, direct, veel beweging en emotie
• Felle kleurvlakken die met korte of slingerende lijnen met elkaar zijn verbonden
• Duidelijke lijnen om de figuren hen
• Terugkerende onderwerpen zijn: dieren (vogels, katten, honden en slangen) en fantasiewezens (een combinatie van mensen en dieren)
• Peintures-mots: dit zijn kunstwerken waarbij beelden en woorden met elkaar worden gecombineerd. Kort na de oprichting traden verschillende dichters tot de Cobragroep toe, zoals de Nederlandse dichter Lucebert, waarmee de schilders deze peintures-mots maakten.

In 1951 gingen de leden van de Cobragroep ieder hun eigen weg. Ondanks het korte bestaan van Cobra is de beweging van grote invloed geweest op de internationale moderne kunst. Ook zou het Cobra-idioom in het latere werk van de Cobrakunstenaars blijven doorwerken.

Afbeeldingsresultaat voor cobra kunststroming

Categorieën: Kunst