{lang: 'nl'}

De meest bekende kunstenaar aller tijden is Leonardo da Vinci. Geboren in 1452 en in 1519 gestorven op 67-jarige leeftijd. Hij had verscheidene beroepen, namelijk die van architect, beeldhouwer, schrijver, schilder, componist, filosoof en scheikundige.

Weinig kunst bewaard gebleven
Er is weinig nagelaten werk te vinden van da Vinci. Zo zijn er geen enkele beelden bewaard gebleven en zijn er maar 17 doeken van hem over. De meeste doeken zijn eigendom van de Britse koningin Elizabeth. De Mona Lisa is één van de weinige doeken waarvan men zeker weet dat het gemaakt is door da Vinci. Dit maakt het kunstwerk nog unieker en bijzonderder.

De muurschildering Het Laatste Avondmaal was een opdracht die hij had gekregen wegens zijn creatieve talent in het maken van religieuze kunst. De muurschildering beschrijft het laatste avondmaal van Jezus gebaseerd op Johannes 13:21-26. De kwaliteit van de muurschildering ging al kort na de creatie (1495-1498) achteruit. Dit kwam door da Vinci’s gekozen bewerking; hij schilderde het niet op nat gips, zodat het geen fresco werd. Echter koos hij ervoor om pek, kalkonderlaag en mastiek te gebruiken en af te werken met tempera. Hij had er beter voor kunnen kiezen om er een fresco van te maken aangezien zijn gekozen bewerkingen de muurschildering geen goed hebben gedaan. Een kopie op linnen van het Laatste Avondmaal hangt in de Abdij van Tongerlo. Vermoedelijk is dit geen volledige kopie, want men denkt dat de hoofden van Jezus en Johannes door da Vinci zelf zijn geschilderd.

 

Foto: Mona Lisa - Proyecto Gutenberg met Flickr Creative Commons licentie

Foto: Mona Lisa – Proyecto Gutenberg met Flickr Creative Commons licentie