{lang: 'nl'}

De architectuur van het Oost-Romeinse rijk, ook wel het Byzantijnse rijk is zeer kenmerkend wat betreft de klassieke bouwstijlen bij kerken. Het is de voorloper van de christelijke bouwkunst en staat bekend om de koepels en de ronde gevels. Het rijk is ontstaan rond het begin van 400 n.C. en viel in 1453. Veel architecten raakten eeuwen later nog geïnspireerd door deze bouwstijl. Vooral bekend in West-Europa en Centraal-Azië.