{lang: 'nl'}

De subsidie regeling is sinds een aantal jaar voor kunst en cultuur flink ingekort. Hierdoor kwamen veel kunst –en cultuur instellingen in zwaar weer terecht. Sindsdien is er een discussie in de samenleving te horen over de rol die kunst in de maatschappij kan hebben en of dat waardevol genoeg is om de overheid er geld in te laten investeren. De vraag of het gevolg van deze besparing de samenleving juist niet meer gaat kosten, is dan ook wat bij veel van deze instellingen en liefhebbers bediscussieerd wordt.

Anno 2014 is bekendgemaakt dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft om 7 miljoen euro te investeren in een kunstproject dat de kunst, cultuur en de samenleving met elkaar (weer) moet verbinden. Het budget wat hiervoor is vrijgemaakt is beschikbaar gesteld voor de komende 2 jaar. Centraal bij dit project staat dat kunst en cultuur een maatschappelijk effect hebben

Big Heart of Art - QThomas Bower

Big Heart of Art – Bron: QThomas Bower

Hierbij wordt de vraag gesteld met welk impact en welk verschil kunst kan betekenen in de gehele samenleving, van het leefbaar wonen tot de zorg, maar ook het klimaat en de wetenschap worden betrokken bij deze vraagstelling.

Met kunst kun je ‘outside of the box’ denken en zoals dit project omschrijft, genaamd the Art of Impact, kun je met kunst onoplosbare probleemstellingen oplossen. Het Ministerie van OCW heeft dit project, in samenwerking met 6 publieke cultuurfondsen opgesteld. En vanaf begin 2015 zal er een oproep plaatsvinden voor nieuwe projecten.