{lang: 'nl'}

Heb je je weten te concentreren op één werk en je belevenis daarvan, richt je dan eens op een oeuvre. Dat kan door te beginnen bij het begin: de eerste werken. Maar je kunt ook een later werk beschouwen en ontrafelen, en dan kijken wat je daarvan terugvindt in eerder werk. Interessant daaraan is dat je je eigen observaties kunt toetsen, en met het latere werk “in de hand”, de achtergrond van dat werk beter kunt gaan begrijpen.

Waar let je op bij het bekijken van werk van één maker? Natuurlijk naar materiaal- en kleurgebruik, de mate van expressie, vormtaal en thematieken. Spannend is het dan om een paar werken naast elkaar te houden en te zoeken naar de ontwikkeling daarin. Zie je volwassenwording? Herhaling? Vindt de kunstenaar zichzelf opnieuw uit? En wanneer dan?

Wil je dieper op de materie in, dan is het handig om een kleine biografie of tijdlijn van de kunstenaar bij de hand te hebben. Denk ook aan de tijdsgeest in het algemeen. Zie je thema’s in het werk terugkomen die terug te leiden zijn naar historische mijlpalen? Met deze en meer vragen in het achterhoofd wordt een overzichtstentoonstelling een stuk interessanter!