{lang: 'nl'}

Een bijzonder kunstwerk. Alleen al door het gegeven dat het een plafondschildering betreft. Maar hoe kwam dit meesterwerk tot stand?

Frank Zweegersw Art Blog - ceiling sistine chapel left

Paus Julius II, ook bekend onder de naam “Il papa terribile” had gevraagd aan Michaelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni om het plafond van de Sixtijnse kapel te schilderen. Julius II was vastberaden om Rome in oude glorie te herbouwen. Het onderliggende doel van de plafondschildering was om de naam van Julius II aan het kunstwerk te kunnen koppelen en zijn voorganger Paus Alexander VI, een vijand van Julius II in alles te overtreffen wat deze had bereikt.

Hoe groot is de plafondschildering?

De plafondschildering is ongeveer 40 meter lang, bij 13 meter breed.

Wat speelt zich allemaal af op de schildering?

Het middenstuk beeld het eerste boek van Genesis uit. Van de creatie, de val tot kort na de Noah’s avonturen. Aangrenzend aan de beide zijden van scenes uit het eerste boek van Genesis, zijn immense portretten geschilderd van profeten en sibille die de komst van de Messias voorspelde. Aan de onderkant van deze portretten bij de zwikken en lunetten zijn de voorvaderen van Jezus en verhalen van het oude Israël te bewonderen. Verspreidt over de gehele plafondschildering zijn kleine figuren, cherubijnen en naakt modellen te zien. Bij elkaar bevat de plafondschildering 300 figuren. Wat de schildering bovendien apart maakt zijn de bogen omdat deze van echt steen lijken, maar van dichtbij gewoon geschilderd zijn.

Hoe lang duurde het om de plafondschildering te maken?

Het duurde Michaelangelo iets meer dan vier jaar om het kunstwerk af te krijgen. Van juli 1508 tot oktober 1512. Het was voor Michaelangelo een lastige klus, omdat hij daarvoor nooit een fresco had geschilderd. Hij was namelijk van oorsprong een beeldhouwer. Naast dat hij alles moet leren over het schilderen van fresco’s,  moest hij bovendien de perspectieven correct krijgen, zodat het eind resultaat perfect was als men in de kapel naar boven tuurde.

Het was niet de schuld van Michaelangelo alleen dat het proces vier jaar duurde. Nadat hij de techniek van het fresco schilderen onder knie had, zetten hij vaart achter de werkzaamheden. Door weersomstandigheden, raakten het project vertraging op. Door koude lucht, kon de verf slecht drogen. Het project werd een aantal keer bijna afgeblazen door de afwezigheid en ziektes van Paus Julius II. Het vooruitzicht dat Michaelangelo niet werd betaald stemde hem bitter. Maar hij zette door, om de muurschildering toch voor af te krijgen.

Schilderde Michaelangelo echt op zijn rug?

Nee. In de film, lag Charleston Heston, die Michaelangelo speelde wel op zijn rug bij het schilderen. Maar in de werkelijkheid had Michaelangelo een unieke stijger systeem bedacht, waardoor zelfs het schilderen tijdens een kerkdienst door kon gaan.

Werden de plafondschildering alleen door Michaelangelo geschilderd?

Michaelangelo vindt accolades voor het gehele project. Het concept en uitwerking was zijn idee. Alle schetsen van de figuren waren van zijn hand. Ook een groot gedeelte van het daadwerkelijk schilderen van de plafond was voor zijn rekening.

Maar dat hij alles in zijn eentje heeft geschilderd is ook weer niet waar. Hij had vele assistenten nodig om het werk uit te voeren. Het mixen van de verf, het aanreiken van het materiaal werd gedaan door helpers. Als er een talentvolle assistent aanwezig was, mocht deze een stukje lucht, een stukje landschap schilderen of een figuurtje dat nauwelijks zichtbaar is op de grond.

Het blijf een indrukwekkend kunstwerk wat ik jullie niet kon onthouden. Geniet nog even van een video van de plafonschildering onder het genot van Luciano Pavarotti.