Michelangelo’s meesterwerken

{lang: 'nl'}

De Italiaan Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni is geboren in 1475 en overleden in 1564 en hij behoort tot de grootste Renaissancekunstenaars aller tijde. De David alleen al, Michelangelo’s David, staat bekend als dé David. Zonder inleiding. Alleen een lidwoord en een veelvoorkomende internationale voornaam. Dat is alles. Waarom? De volmaakt uitgebeelde anatomie van de David werd tijdens het ontstaan tussen 1501 en 1504 gezien als een meesterwerk. De sterk fysieke verschijning van de Bijbelse David, die paraat staat om Goliath te verslaan, behoort vandaag de dag nog steeds tot de bekendere beeldhouwwerken wereldwijd. Ongeëvenaard in de kunstgeschiedenis.

 

De David van Michelangelo door Rico Heil via Wikimedia Commons

De David van Michelangelo door Rico Heil via Wikimedia Commons

 

Sixtijnse kapel

Niet alleen de David heeft de eeuwige roem bezorgd aan Michelangelo, maar ook de beroemde Sixtijnse kapel. De kapel is gebouwd tussen 1475 en 1483, ver voordat Michelangelo een beitel of een kwast had aangeraakt. Maar in 1508 wou paus Julius II op het plafond een andere schildering hebben. Nadat Michelangelo al de zijkanten van de kapel had beschilderd ging hij aan de slag met het tongewelf. Dit werd een meesterwerk bestaande uit 300 personages en vertelde het Bijbelse verhaal vóór Mozes en de 10 geboden, het verhaal over Mozes en Christus en de tijd er na. Dit meesterwerk is voor iedereen te bewonderen in Vaticaanstad.

 

 

Tags: , ,

Naïeve kunst

{lang: 'nl'}

Ontstaan in de 18e eeuw was de Naïeve kunst een reactie op wat er toentertijd geaccepteerd was, namelijk zeer verfijnde kunst. Naïeve kunstbeoefenaars wouden met een wat liefelijke tegenreactie komen op al het verfijnde. Hierdoor heeft deze kunstvorm wat kinderlijks. Het is een kunstvorm dat meestal geuit wordt in de schilderkunst. “Naïef” geeft misschien een wat negatieve lading en vroeger deden kunstcritici er ook neerbuigend over. De schilderijen zijn immers op een kinderlijke manier geschilderd, dus dat druiste tegen de grootmeesters van de klassieke kunst waar perfectie  en verfijning wordt nagestreefd. In de hedendaagse kunst wordt het veel meer gerespecteerd en geaccepteerd.

Lange tijd niet officieel erkend
Naïeve kunstbeoefenaars hebben doorgaans geen opleiding genoten, maar hebben het zichzelf aangeleerd. Wel zijn er tegenwoordig opleidingen waar je deze kunst kunt leren. In de begin jaren bleven de schilders van de Naïeve kunst anoniem. Later kregen ze bekendheid en lof voor hun werk, en met name Henri Rousseau is een bekende naam binnen deze kunstvorm. De maaltijd van de leeuw (1907) is één  van zijn bekendere werken. Zie de afbeelding hieronder. Een aantal kenmerken van de Naïeve kunst is het gebrek aan perspectief en er worden weinig kleuren gemengd. Verder heeft meestal een hoofdonderwerp van de afbeelding de meeste details, maar in de Naïeve kunst heeft zowel het hoofdonderwerp als alles eromheen evenveel details.

De maaltijd van de leeuw (1907) Rousseau via Wikimedia Commons

De maaltijd van de leeuw (1907) Rousseau via Wikimedia Commons

Tags: ,

Byzantijnse architectuur

{lang: 'nl'}

De architectuur van het Oost-Romeinse rijk, ook wel het Byzantijnse rijk is zeer kenmerkend wat betreft de klassieke bouwstijlen bij kerken. Het is de voorloper van de christelijke bouwkunst en staat bekend om de koepels en de ronde gevels. Het rijk is ontstaan rond het begin van 400 n.C. en viel in 1453. Veel architecten raakten eeuwen later nog geïnspireerd door deze bouwstijl. Vooral bekend in West-Europa en Centraal-Azië.

Tags: ,

Beeldhouwer Auguste Rodin

{lang: 'nl'}

Eén van de meest bekende beeldhouwers was de Fransman Auguste Rodin. Hij was geboren in 1840 en overleed in 1917. In 1864 bouwde hij het monument “De man met de gebroken neus” en in 1889 heeft hij één van zijn meest bekende werken gemaakt voor de Franse auteur Victor Hugo. Maar zijn meest bekende werk had hij 8 jaar eerder gemaakt in 1881; Le Penseur, wat de denker betekent. In 1906 werd dit monument tentoongesteld in tijden dat er onrust was in de maatschappij door politieke crisis. Door deze timing werd Le Penseur een symbool voor het socialisme. Sinds 1922 staat Le Penseur in de tuin van Hôtel Biron in Parijs en is tegenwoordig het Rodin Museum (Musée Rodin).

Natuurgetrouw impressionist
De kunststijl van Rodin was het impressionisme. Kenmerkend aan het werk van Rodin was dat hij terugging naar de natuur en wat natuurlijk was. Bron en klei waren de materialen waar Rodin het meest mee werkte. Hij zette zich af van het op dat moment nadrukkelijk aanwezige idealisme. Zijn beeldhouwwerk was ruw en had ongelijke oppervlaktes. Waardoor zijn beelden een bepaalde schittering kregen door het licht. Rodin wou met zijn manier van beeldhouwen graag de fasen laten zien die tot stand zijn gekomen tijdens het beeldhouwen. Dit zorgde er wel voor dat zijn werk vaak onaf leek.

 

Auguste Rodin Le Penseur: via Flickr Creative Commons Licentie

Auguste Rodin Le Penseur: via Flickr Creative Commons Licentie

Tags: , , ,

Classicisme

{lang: 'nl'}

Het classicisme is een beweging en omvat de klassieke kunstperiode. Het is een breed begrip en in de kunstwereld een lastig te definiëren beweging die tevens lastig in te bakenen is. Dit komt vooral doordat de ontwikkeling van de Europese kunststromingen in de verschillende landen een andere snelheid en verwijzingen kent. De ene kunststroming wordt in het ene land wel gerekend tot het Classicisme en de andere niet. Daardoor gaan de toekenningen van deze stijlen tot het Classicisme niet gelijk op aan elkaar. Tussen 1640 en 1720 is deze beeldende kunst beweging ontstaan. In Nederland, Duitsland, België en Scandinavië wordt Classicistische Barok ook gebruikt om deze beweging te definiëren. Maar in Nederland is het vooral bekend als de Hollandse classicisme. Wat wel vaststaat in de oorsprong van deze beweging, zijn de 18e eeuwse opgravingen van Pompeii en Heraculaneum. Dit leidde tot de herbeleving van de antieke geschiedenis.

Het Classicisme is te vinden in de beeldende kunst, schilderkunst en architectuur. Het kenmerkt zich door heroïsche en moralistische inhoud met mythologische invloeden. Beïnvloed door de Griekse en Romeinse kunstperiode. Bekende schildermeesters van het Classicisme zijn vooral Fransen, nameliijk Charles Le Brun, Claude Lorrain, Nicolas Poussin en Alphonse du Fresnoy.

In de architectuur was de klassieke Griekse en Romeinse oudheid de basis voor deze beweging. Je ziet bij dergelijke architectuur decoraties aan de buitenkant, echter is dit niet in overvloed. Een bekende pionier in het Classicistisch architectuur is de Engelse architect Palladio. Hij werd later een inspiratiebron voor velen architecten, waardoor Palladio zijn eigen stroming kreeg: het Palladiaans Classicisme.

's Lands Zeemagazijn - Hollandse classicisme, Jan

‘s Lands Zeemagazijn – Hollandse classicisme, Jan

Tags: , ,

Oriëntalisme

{lang: 'nl'}

Het Oriëntalisme kan vertaald worden door: door de ogen van de westerlingen kijken naar het oriëntale. Het is een kunststroming dat is ontstaan rond 1850 waar het Moderne kolonialisme de orde van de dag was. Kenmerken van deze kunststroming is macht, als dan niet aanwezig of verborgen en vaak is ongelijkheid ook de boventoon.

Tags: ,

Op-Art

{lang: 'nl'}

Op-Art kan duizeligheid oproepen. Driedimensionale schilderijen zijn bijvoorbeeld ook een typsiche Op-Art kunsvorm. Het is geschilderd op een doek, maar het geeft je toch de indruk dat het diepte heeft. Of dat het zelfs beweegt. Kijk mee naar mooie en artistieke Op-Art kunstwerken.

Tags: ,

The Art of Impact

{lang: 'nl'}

De subsidie regeling is sinds een aantal jaar voor kunst en cultuur flink ingekort. Hierdoor kwamen veel kunst –en cultuur instellingen in zwaar weer terecht. Sindsdien is er een discussie in de samenleving te horen over de rol die kunst in de maatschappij kan hebben en of dat waardevol genoeg is om de overheid er geld in te laten investeren. De vraag of het gevolg van deze besparing de samenleving juist niet meer gaat kosten, is dan ook wat bij veel van deze instellingen en liefhebbers bediscussieerd wordt.

Anno 2014 is bekendgemaakt dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft om 7 miljoen euro te investeren in een kunstproject dat de kunst, cultuur en de samenleving met elkaar (weer) moet verbinden. Het budget wat hiervoor is vrijgemaakt is beschikbaar gesteld voor de komende 2 jaar. Centraal bij dit project staat dat kunst en cultuur een maatschappelijk effect hebben

Big Heart of Art - QThomas Bower

Big Heart of Art – Bron: QThomas Bower

Hierbij wordt de vraag gesteld met welk impact en welk verschil kunst kan betekenen in de gehele samenleving, van het leefbaar wonen tot de zorg, maar ook het klimaat en de wetenschap worden betrokken bij deze vraagstelling.

Met kunst kun je ‘outside of the box’ denken en zoals dit project omschrijft, genaamd the Art of Impact, kun je met kunst onoplosbare probleemstellingen oplossen. Het Ministerie van OCW heeft dit project, in samenwerking met 6 publieke cultuurfondsen opgesteld. En vanaf begin 2015 zal er een oproep plaatsvinden voor nieuwe projecten.

Tags: , ,

Postmodernisme

{lang: 'nl'}

Een kunststroming dat veel invloed heeft gehad in de kunstwereld is het postmodernisme. In de jaren ’60 is deze stroming ontstaan. Het postmodernisme reikt uit tot in de architectuur, beeldhouwwerk en in de letteren zoals poëzie. Maar waar het vooral met kop en schouders bovenuit stak was in de technologie. Het postmodernisme ontstond in een periode waarin de computer en beeld technologie zowaar geboren werd. Het werd daardoor niet alleen geëxposeerd op doeken, boeken of beelden. Maar dus ook op beeld en video.

Tegenhanger van het modernisme

Het is gebaseerd als de tegenhanger van het modernisme, een kunststroming waarin het bewustzijn, orde, structuur en vooral kennis de stroming bepalen. Het postmodernisme is daarentegen alles behalve geordend. Het is eerder chaos, ontstaan vanuit de realiteit. Een realiteit waar de Modernisten uit wilden ontsnappen en de postmodernisten juist ingingen op de chaos die het leven met zich meedroeg. Postmodernisten hielden zich niet bezig met het ontsnappen uit de werkelijkheid door het bewustzijn en het onderbewustzijn op te zoeken, zoals de modernisten. Nee, de postmodernisten gingen eigenlijk een stap verder. Het is een combinatie van gebruikte stijlen en als je dit allemaal bij elkaar stopt, krijg je postmodernisme. Waar alles kan; als er chaos is dan is er chaos.

Che Guevara 1962 Andy Warhol Poster - Wapster

Che Guevara 1962 Andy Warhol Poster – Wapster

 

Tags: ,

Egyptische grafmonumenten

{lang: 'nl'}

We blijven nog even in Egypte na het bericht van 2 weken geleden.
Als er duizenden jaren geleden een farao overleed in Egypte werd hij of zij gemummificeerd en begraven. Het grafmonument in die tijd was een piramide. Ze zijn er groot en klein, maar ze fascineren mij stuk voor stuk. Denk maar eens aan hoeveel werk het geweest moet zijn om dit zonder moderne gereedschappen en hijskranen voor elkaar te krijgen.

 

Tags: , ,